GWARANCJA SD TURBO

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne w okresie 24 miesięcy od daty zakupu BEZ LIMITU kilometrów. Przed uruchomieniem podzespołu w pojeździe należy usunąć usterkę, która spowodowała jego uszkodzenie. W razie stwierdzenia wad nabywcy przysługuje prawo WYMIANY TURBOSPRĘŻARKI. Do wymiany upoważniony jest tylko punkt, w którym został on zakupiony. Gwarancja jest ważna wraz z dokumentem zakupu ( karta gwarancyjna + faktura ). Wymiana gwarancyjna będzie rozpatrzona w okresie 7 dni od daty wpłynięcia.

Gwarancja nie obejmuje:

  1. części zakupionych poza siecią sprzedaży Gwaranta (stempel sprzedawcy)
  2. uszkodzeń w wyniku błędnego montażu
  3. uszkodzeń w wyniku wadliwego działania układu smarowania, dolotowego, wydechowego
  4. uszkodzeń w wyniku wypadku
  5. uszkodzeń podczas jazdy rajdowej, wyczynowej lub wyścigów
  6. elementów elektronicznych podzespołu jeśli nie były naprawiane lub wymieniane na nowe

Gwarant nie odpowiada za inne koszty tj. ponownego montażu czy transportu związane z uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem części.